Not Logged in      04 Oct 2023 
School
   Škola základ života, preto nevynechajte návštevu tejto časti.
   Posledný stupeň som vyštudoval na katedre KEMT FEI TU v Košiciach, zameranie ETT (Elektronika a Telekomunikačná Technika). Pochádzam z Nových Zámkov. Je to dosť ďaleko, preto som väčšinu času trávil na internáte (ICQ #97684577 "Andik". Na školu som išiel zo strojárskeho učilišťa. Tam som absolvoval "kurz" mechanik-elektronik so zameraním na číslicovú a riadiacu techniku. Potom som sa dobrovolne rozhodol (v presvedčení, že ma to bude baviť) prísť do Košíc. Viem ako vyzerá Bratislava a to asi bol hlavný dôvod, prečo som tu. Teda dnes, s odstupom času viem, že z časti išlo o útek z domova. Každý z nás vie prečo, tak to nebudem vysvetľovať.
   Momentálne sa snažím zaradiť do spoločnosti, pracujem, zarábam, keď sa dá a kým sa dá.Last modified: 14 Jun 2013, 09:17:19  
©2004 - 2008, Andrej NOVÁK
MN7, Prešov