Not Logged in      04 Oct 2023 
Flats

Spustiť prezeranie obrázkov

byty_003
byty_003


byty_015
byty_015


byty_030
byty_030


byty_014
byty_014

  • byty_003.jpg - Bytovky na Sabinovskej ulici - bloky A2, A1
  • byty_015.jpg - Spálňa - pohľad smerom k predsieni (2-izb).
Spustiť prezeranie obrázkov

byty_008
byty_008


byty_031
byty_031


byty_006
byty_006


byty_002
byty_002

Spustiť prezeranie obrázkov
  [1]  [2]  [3] next 8 images
Last modified: 14 Jun 2013, 09:15:53  
©2004 - 2008, Andrej NOVÁK
MN7, Prešov