Not Logged in      04 Oct 2023 
Tuning
Nájdete tu niekoľko mojich už zrealizovaných, možno inšpiratívnych úprav na felícii
   Rozobratie dverí felície, prvá obhliadka, čo ma čaká.
   Montáž predných repro do Felície - tlmenie a tesnenie dverí.
   Brzdové svetlo a cúvací alarm nájdete tu.
   Výroba zadného plata.
Last modified: 14 Jun 2013, 09:16:39  
©2004 - 2008, Andrej NOVÁK
MN7, Prešov