Not Logged in      04 Jun 2023 
Dochádzka
   Pre moje potreby som si vymyslel zadanie a zrealizoval programček, ktorý slúži (myslím si, že celkom dobre) na ručné zaznamenávanie a automatické vyhodnocovanie dochádzky - evidencia dochádzky zamestnancov (príchodov/odchodov do/z práce).
   Aktuálnu verziu dochádzky si môžete sťiahnuť zadarmo a voľne ju používať bez akejkoľvek záruky funkčnosti a zodpovednosti za škody spôsobené jej používaním.
doch_main
doch_main
Hlavné okno programu "Dochádzka":   
   Nápoveda k programu "Dochádzka" v html formáte, alebo priamo v okne programu. Tu si tiež môžete prečítať, ako sa program "Dochádzka" správa, a ako fungujú klávesové skratky.
Okno štatistiky "Dochádzky":   
doch_stats
doch_stats
doch_stats2
doch_stats2
Okno štatistiky "Dochádzka" - inak:   
Last modified: 14 Jun 2013, 09:17:00  
©2004 - 2008, Andrej NOVÁK
MN7, Prešov