Not Logged in      04 Oct 2023 
Work
ELNEC - the device programmers company

   Tu je malé miestečko pre spomenutie, kde pracujem od ukončenia ZVS v roku 2003.
ELNEC - the device programmers company sa zaoberá vývojom a výrobou vývojových prostriedkov pre mikroelektroniku, ako špecializované a univerzálne programátory, simulátory a mazače EPROM.

elnec_staff
elnec_staff
elnec_amaro2
elnec_amaro2
   

elnec_amaro1
elnec_amaro1
elnec_flyer1
elnec_flyer1
   

Last modified: 14 Jun 2013, 09:17:21  
©2004 - 2008, Andrej NOVÁK
MN7, Prešov